ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา "... ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อพัฒนาศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพเปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม..."
วีดิโอ
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงบ่าย การประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงบ่าย การประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงเช้า การประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงเช้า การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
#ถ่ายทอดสด #Liveสด การประชุมสัมมนาผู้บริหารฯ 2 ส.ค.65
#ถ่ายทอดสด #Liveสด การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการอบรมครู 4-5 สิงหาคม 2565 01 ส.ค. 65
ผังห้องอบรมครู่ 4-5 ส.ค. 65 01 ส.ค. 65
ผังห้องประชุมสัมมนาผู้บริหาร 1-2 ส.ค. 65 01 ส.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ค. 65
ตารางสัดส่วนโรงเรียนที่่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 19 ก.ค. 65
อบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 65
ตารางอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 65
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน 19 ก.ค. 65
ตารางประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน 19 ก.ค. 65
ข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6
สารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการทำงาน กรกฎาคม 2565
ปฏิทินการทำงาน เดือน กรกฎาคม 2565
ขอแสดงมุทิตาสักการะยินดีกับ รก.ผอ.กอง และ ผช.เลขาประธานฯ
ขอแสดงมุทิตาสักการยินดี กับ รก.ผอ.กองอำนวยการ ทั้ง 6 กอง และ ผช.เลขานุการประธานฯ สศป.
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวดีของพี่น้อง จศป.ทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกศ์ (E-Saraban)
สรุปผลภาระงานที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29-30 มิ.ย.-1 ก.ค. 65
ภาระงาน วันที่ 29-30 มิถุนายน,1 กรกฎาคม 2565
เว็บไชต์ สศป.
การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล
คู่มือการใช้งานระบบการสอบ B-net สำหรับสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ.ปีการศึกษา 2565
ภาระงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
จดหมายข่าว 1/7/65-2
จดหมายข่าว 1 ก.ค. 65
ภาพกิจกรรม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ ๑) เรื่องหน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยโครงสร้างการบริหารง พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565
อำนาจหน้าที่
กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กองบริหารทะเบียนและวัดผล
กองนิติการ
กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
อเสวนาพาคุย เรื่อง การบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (367/5) 13 ก.ค. 65
กำลังใจ (42/0) 13 ก.ค. 65
การอยู่อย่างเรา (38/0) 13 ก.ค. 65
เมนูลงทะเบียนรายงานตัว จศป. หายครับ (182/1) 11 ก.ค. 65
เว็บไซต์ (76/1) 11 ก.ค. 65
งบการศึกษาพระปริยัติธรรม (274/0) 01 ก.ค. 65
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๘ (77/1) 30 มิ.ย. 65
โดนใจ (45/0) 30 มิ.ย. 65
หลักธรรมาภิบาล (56/1) 25 มิ.ย. 65
อโศกกลองระฆัง (52/1) 18 มิ.ย. 65
ผู้บริหาร


สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    สิงหาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
โครงการที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (จศป) ต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมฯ
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
โครงการพัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมสถานภาพบุคลากรและความเข้มแข็งขององค์กร
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์อบรมนักธรรม-บาลี ก่อนสอบสนามหลวง
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
ดูผลโหวด
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ชั่วคราว)
วัดชูจิตธรรมาราม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐-๓๕๗๔-๕๐๖๖