สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1