ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 60 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
( ดู 54 ครั้ง )
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 101 ครั้ง )
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( จำนวน 11 รูป / ดู 179 ครั้ง )
ภาพประวัติศาสตร์ 1 กรกฎาคม 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 147 ครั้ง )
ภาพกิจกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2565
( จำนวน 11 รูป / ดู 255 ครั้ง )
ภาพกิจกรรม 23 มิถุนายน 2563
( จำนวน 14 รูป / ดู 235 ครั้ง )
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการศึกษาพระปริยัติธรรม
( จำนวน 34 รูป / ดู 490 ครั้ง )