ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2565
      วันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2565 เวลา  07.30 น.  คณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ประกอบด้วยพระครูปริยัติวีราภรณ์  เลขานุการประธานกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ  ผู้ช่วยเลขานุการ  นักวิชาการศาสนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3  เข้าถวายมุทิตาสักการะงานอายุวัฒนมงคล พระราชวัชราภรณ์  ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ณ  วัดชูจิตธรรมาราม  ตำบลสนับทึบ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,10:01   อ่าน 256 ครั้ง