ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดและร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จากนั้น นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงบ่าย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง พรบ.การศึกษา พระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จากนั้น เป็นการเสวนาหัวข้อเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ โดย คณะผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งนี้ปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,09:43   อ่าน 179 ครั้ง