ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดและร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาครูแบบยั่งยืน ช่วงบ่าย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง พรบ.การศึกษา พระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จากนั้น เป็นการเสวนาหัวข้อเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ โดย คณะผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งนี้ปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,10:48   อ่าน 101 ครั้ง