ภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดและร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จากนั้น ผู้แทนจากกระทรวงการศึกษา บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่องทุนการศึกษา คือ การให้โอกาสกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วงบ่าย พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าสำนักเรียน วัดโมลีโลกยาราม บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การศึกษาสงฆ์ คือ ต้นแบบการพัฒนาศาสนทายาทที่ยั่งยืน จากนั้น เป็นการเสวนาหัวข้อเรื่อง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนานักเรียนทุนการศึกษาที่ยั่งยืน โดย ผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โดยโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งนี้ปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,14:48   อ่าน 55 ครั้ง