ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดและกล่าวถวายรายงาน พร้อมนี้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
โดยในช่วงบ่าย พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายถวายความรู้แด่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ เรื่อง “ทุนการศึกษา คือ การสร้างโอกาสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์”
พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้ร่วมบรรยายถวายความรู้แด่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ด้วย
ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,14:49   อ่าน 60 ครั้ง