ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผอ.สำนักอำนวยการลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารการจัดการศึกษา
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณพระราชวัชชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในเขตภาคใต้ ณ โรงเรียนปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาบริบทและวิถีอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมภาคใต้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,22:48   อ่าน 140 ครั้ง