ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา "... ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อพัฒนาศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพเปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม..."
การรายงานตัว จศป.
การรายงานตัว เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.แผนกสามัญศึกษา) 16-26 กันยายน 2564
วีดิโอ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
ถ่ายทอดสด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 วันที่ 22-23 ส.ค. 2565
ถ่ายทอดสด โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (ภาคบ่าย)
ถ่ายทอดสด โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (ภาคเช้า)
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงบ่าย การประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงบ่าย การประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2565
ตารางอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี 22-23 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65
ตารางอบรมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี 21 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65
กำหนดการอบรมครู 4-5 สิงหาคม 2565 01 ส.ค. 65
ผังห้องอบรมครู่ 4-5 ส.ค. 65 01 ส.ค. 65
ผังห้องประชุมสัมมนาผู้บริหาร 1-2 ส.ค. 65 01 ส.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ค. 65
ตารางสัดส่วนโรงเรียนที่่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 19 ก.ค. 65
อบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 65
ตารางอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 65
ข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6
สารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการทำงาน กรกฎาคม 2565
ปฏิทินการทำงาน เดือน กรกฎาคม 2565
ขอแสดงมุทิตาสักการะยินดีกับ รก.ผอ.กอง และ ผช.เลขาประธานฯ
ขอแสดงมุทิตาสักการยินดี กับ รก.ผอ.กองอำนวยการ ทั้ง 6 กอง และ ผช.เลขานุการประธานฯ สศป.
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวดีของพี่น้อง จศป.ทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกศ์ (E-Saraban)
สรุปผลภาระงานที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29-30 มิ.ย.-1 ก.ค. 65
ภาระงาน วันที่ 29-30 มิถุนายน,1 กรกฎาคม 2565
เว็บไชต์ สศป.
การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล
คู่มือการใช้งานระบบการสอบ B-net สำหรับสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ.ปีการศึกษา 2565
ภาระงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
จดหมายข่าว 1/7/65-2
จดหมายข่าว 1 ก.ค. 65
ภาพกิจกรรม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ ๑) เรื่องหน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยโครงสร้างการบริหารง พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
อเสวนาพาคุย เรื่อง การบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (454/6) 13 ก.ค. 65
เมื่อไหร่จะประกาศ คำสั่งบรรจุสักทีครับผม ขอท่านผู้รู้ได้ตอบด้วยครับ (8/0) 03 ต.ค. 65
กำลังใจ (90/0) 13 ก.ค. 65
การอยู่อย่างเรา (78/0) 13 ก.ค. 65
เมนูลงทะเบียนรายงานตัว จศป. หายครับ (254/1) 11 ก.ค. 65
เว็บไซต์ (117/1) 11 ก.ค. 65
งบการศึกษาพระปริยัติธรรม (346/0) 01 ก.ค. 65
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๘ (115/1) 30 มิ.ย. 65
โดนใจ (88/0) 30 มิ.ย. 65
หลักธรรมาภิบาล (96/1) 25 มิ.ย. 65
อำนาจหน้าที่
กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กองบริหารทะเบียนและวัดผล
กองนิติการ
กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    ตุลาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
โครงการที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (จศป) ต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมฯ
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
โครงการพัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมสถานภาพบุคลากรและความเข้มแข็งขององค์กร
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์อบรมนักธรรม-บาลี ก่อนสอบสนามหลวง
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
ดูผลโหวด
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ชั่วคราว)
วัดชูจิตธรรมาราม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐-๓๕๗๔-๕๐๖๖