ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา "... ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อพัฒนาศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพเปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม..."
กราบถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัติกิจธำรง
กราบถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัติกิจธำรง รจจ.สุรินทร์ / ประธานเขต 11
น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระราชวัชรวิสุทธิ์ รจจ.อุดรธานี/รก.ผอ.บริหารงานกองกลาง สศป.
น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระราชวัชรวิสุทธิ์ รจจ.อุดรธานี/รก.ผอ.บริหารงานกองกลาง สศป.
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
ข่าวดีของพี่น้อง จศป.ทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกศ์ (E-Saraban)
สรุปผลภาระงานที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29-30 มิ.ย.-1 ก.ค. 65
ภาระงาน วันที่ 29-30 มิถุนายน,1 กรกฎาคม 2565
เว็บไชต์ สศป.
ปฏิทินการประชุมสำนักอำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการประชุมสำนักอำนวยการ ประจำปีการศึกษา 25654
วีดิโอ
ข่าว NBT สุราษฎร์ธานี นำเสนอข่าวเรื่องการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
ถ่ายทอดสด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 วันที่ 22-23 ส.ค. 2565
ถ่ายทอดสด โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (ภาคบ่าย)
ถ่ายทอดสด โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (ภาคเช้า)
#ถ่ายทอดสด #Liveสด #วันแรก #ช่วงบ่าย การประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับสมัครบวชเรียนทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครบวชเรียนทั่วประเทศ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
สศปส.เขต 11-2
งานประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2565
ตารางอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี 22-23 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65
ตารางอบรมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี 21 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65
กำหนดการอบรมครู 4-5 สิงหาคม 2565 01 ส.ค. 65
ผังห้องอบรมครู่ 4-5 ส.ค. 65 01 ส.ค. 65
ผังห้องประชุมสัมมนาผู้บริหาร 1-2 ส.ค. 65 01 ส.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ค. 65
ตารางสัดส่วนโรงเรียนที่่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 19 ก.ค. 65
อบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 65
ตารางอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 19 ก.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล
ภาพกิจกรรมสอบ B-net ปีการศึกษา 2565
คู่มือการใช้งานระบบการสอบ B-net สำหรับสถานศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ.ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงมุทิตาสักการะยินดีกับ รก.ผอ.กอง และ ผช.เลขาประธานฯ
ขอแสดงมุทิตาสักการยินดี กับ รก.ผอ.กองอำนวยการ ทั้ง 6 กอง และ ผช.เลขานุการประธานฯ สศป.
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
ขอแสดงมุทิตายินดี
การรายงานตัว จศป.
การรายงานตัว เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.แผนกสามัญศึกษา) 16-26 กันยายน 2564
ข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6
สารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
ภาระงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
จดหมายข่าว 1/7/65-2
จดหมายข่าว 1 ก.ค. 65
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ ๑) เรื่องหน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยโครงสร้างการบริหารง พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
อำนาจหน้าที่
กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กองบริหารทะเบียนและวัดผล
กองนิติการ
กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถวายพระพร สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
โครงการที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (จศป) ต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมฯ
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
โครงการพัฒนาระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนอัจฉริยะ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมสถานภาพบุคลากรและความเข้มแข็งขององค์กร
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์อบรมนักธรรม-บาลี ก่อนสอบสนามหลวง
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
ดูผลโหวด
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ชั่วคราว)
วัดชูจิตธรรมาราม ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐-๓๕๗๔-๕๐๖๖