ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล
คู่มือการใช้งานระบบการสอบ B-net สำหรับสถานศึกษา (อ่าน 131) 23 ก.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ.ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 240) 10 ก.ค. 65