งานประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2565
ตารางอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี 22-23 ส.ค. 65 (อ่าน 105) 21 ส.ค. 65
ตารางอบรมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี 21 ส.ค. 65 (อ่าน 104) 21 ส.ค. 65
กำหนดการอบรมครู 4-5 สิงหาคม 2565 (อ่าน 147) 01 ส.ค. 65
ผังห้องอบรมครู่ 4-5 ส.ค. 65 (อ่าน 136) 01 ส.ค. 65
ผังห้องประชุมสัมมนาผู้บริหาร 1-2 ส.ค. 65 (อ่าน 125) 01 ส.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 210) 23 ก.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 166) 23 ก.ค. 65
ตารางสัดส่วนโรงเรียนที่่ได้เข้าร่วมโครงการฯ (อ่าน 218) 19 ก.ค. 65
อบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 217) 19 ก.ค. 65
ตารางอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 206) 19 ก.ค. 65
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 155) 19 ก.ค. 65
ตารางประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 154) 19 ก.ค. 65